Facts og links til studieretningen

På Lectio har vi samlet alle oplysninger om nuværende studieretninger og tidligere. På Lectio kan du se hvordan studieretningernes fag fordeler sig på de tre skoleår.

 

Musik A – Engelsk A

Musik A – Matematik A

Kreativ studieretning 2017 – 2020

Musikfaget integrerer i samarbejde med fagene matematik og engelsk elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område. Her arbejdes der både teoretisk og praktisk med musikken og dens forskellige udtryksformer.